ספר הפנים של ותיקי הכפר

משה אלין

צביקה קולפק

רוזנבלום בלהה

 

צביקה לוש

נילי ליבון

קוברטובסקי משה

איריס סנה

רנסקי מיכאל

חנה אבו

הורן גליה

בריל יגאל

ברגר קלרה

 

שטייגר יוסי

סיריק פועה

הולנדר גדעון

אהרוני אהוד

חוה אברמוביץ

נחמה ברגמן

דף בית 
אודות
רקע היסטורי
בית לחיים
חזון ויעוד
דרושים

הטיפול והשיקום
מרכז טיפולי
מגורים
הצוות הטיפולי
שרותי הבריאות

דיור בקהילה
מערך הדיור

תהליך הקליטה
תוכנית צעירים
תהליך הקליטה

מערך התעסוקה
ידע כללי
התחום היצרני
יוצרים בכפר
תעסוקה במרחב הכפר
תעסוקה בשוק החופשי
תעסוקה אחרת

כתובת: כפר תקוה, ת"ד 17
קרית טבעון 3601001


 04-9838666, 04-9539721

                 

ניתן לתאם ביקור אצלנו בתאום טלפוני מראש

ארטוויז'ן | Quickyweb