מגורים

השאיפה לפרטיות מירבית ולעצמאות, מכתיבה לנו את עיצוב תנאי המגורים בכפר. מרבית הדיירים מתגוררים בדירות צמודות קרקע ולא יותר משני דיירים בדירה הכוללת שרותים, מטבחון ומקום מותאם לציוד אישי. אנו משתדלים לאפשר לדיירים לבחור את הריהוט שלהם ואת אופי הדירה.


 

לא תמצאו אצלנו שתי דירות זהות במראן או בציודן. דיירים הזקוקים לטיפול צמוד או ליווי של קבע, יתגוררו במבנים מותאמים ובהם 6 עד 8 דיירים. גם במבנים אלה נשמרת הפרטיות ולא תמצאו יותר משני דיירים בחדר מרווח ומותאם.

 

45 מדיירנו מתגוררים בדיור מחוץ לכפר – בקהילת העיירה הסמוכה – קרית טבעון. מידע נוסף ניתן לקרוא בדף שלוחת הכפר לדיור בקהילה.

 

מערך הטיפול והשיקום

דף בית 
אודות
רקע היסטורי
בית לחיים
חזון ויעוד
דרושים

הטיפול והשיקום
מרכז טיפולי
מגורים
הצוות הטיפולי
שרותי הבריאות

דיור בקהילה
מערך הדיור

תהליך הקליטה
תוכנית צעירים
תהליך הקליטה

מערך התעסוקה
ידע כללי
התחום היצרני
יוצרים בכפר
תעסוקה במרחב הכפר
תעסוקה בשוק החופשי
תעסוקה אחרת

כתובת: כפר תקוה, ת"ד 17
קרית טבעון 3601001


 04-9838666, 04-9539721

                 

ניתן לתאם ביקור אצלנו בתאום טלפוני מראש

ארטוויז'ן | Quickyweb