שותפים ומסייעים

מהם מקורות המימון?

 

פעילות הכפר השוטפת ממומנת ע"י דמי אחזקה חודשיים, המועברים ע"י משרדי הממשלה השונים:
משרד הרווחה,
משרד הבריאות
ומשרד הביטחון.
חלק מהחברים ממומנים באופן פרטי, ע"י המשפחות או האפוטרופוסים שלהם - ללא מימון ממשלתי.

 

תרומותיהם הנדיבות של אנשים פרטיים, חברות עסקיות וקרנות ציבוריות מהארץ ומחו"ל, מסייעות לנו לממש את חזון הכפר: להיות בית ומקום לאנשים מיוחדים.

 

 

           

שותפות וסיוע

דף בית 
אודות
רקע היסטורי
בית לחיים
חזון ויעוד
דרושים

הטיפול והשיקום
מרכז טיפולי
מגורים
הצוות הטיפולי
שרותי הבריאות

דיור בקהילה
מערך הדיור

תהליך הקליטה
תוכנית צעירים
תהליך הקליטה

מערך התעסוקה
ידע כללי
התחום היצרני
יוצרים בכפר
תעסוקה במרחב הכפר
תעסוקה בשוק החופשי
תעסוקה אחרת

כתובת: כפר תקוה, ת"ד 17
קרית טבעון 3601001


 04-9838666, 04-9539721

                 

ניתן לתאם ביקור אצלנו בתאום טלפוני מראש

ארטוויז'ן | Quickyweb