0
By
In
Posted

חלונות של תקוה

‘חלונות של תקוה’  הוא מיזם יצירתי שנולד בימי הקורונה ופעל בין החודשים מרץ-מאי 2020. הפרויקט נולד על ידינו, יוצרים שונים, עובדי הכפר שהביעו רצון לחבור יחד ולהציע תמיכה לדיירי הכפר בדרך [...]

0

צבעוניות בימי הקורונה

פרוייקט “מאיירים טבעון” מטעם המועצה המקומית טבעון  ובהשתתפות גם קבוצת האמנות שלנו יצאה לדרך. במסגרת הפרוייקט נבחרו מספר ציורים, אותם צילמו והגדילו לפוסטרים שנתלו בתחנות האוטובוס בציר [...]